ترجمه Hemihedral در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (در بلورها) بشكل‌ نصف‌ محرف‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بشكل‌ نصفه‌ وجهي‌.

Hemihedral به چه معناست و Hemihedral یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hemihedral

(در بلورها) بشكل‌ نصف‌ محرف‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (در بلورها) بشكل‌ نصف‌ محرف‌, ترجمه (در بلورها) بشكل‌ نصف‌ محرف‌, کلمات شبیه (در بلورها) بشكل‌ نصف‌ محرف‌ , بشكل‌ نصفه‌ وجهي‌. به لاتین
دانلود فایل ها