ترجمه Hemiplegia در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) فلج‌ نصف‌ بدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فلج‌ ناقص‌ , در فارسی : نيم‌ فلج‌.

Hemiplegia به چه معناست و Hemiplegia یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hemiplegia

(ط‌ب‌) فلج‌ نصف‌ بدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) فلج‌ نصف‌ بدن‌, ترجمه (ط‌ب‌) فلج‌ نصف‌ بدن‌, کلمات شبیه (ط‌ب‌) فلج‌ نصف‌ بدن‌ , فلج‌ ناقص‌ به لاتین , نيم‌ فلج‌. به لاتین
دانلود فایل ها