خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =25179 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('25179','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =25179 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hemisphere به فارسی

ترجمه Hemisphere در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نيم‌كره‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نيم‌ گوي‌ , در فارسی : اقليم‌.

Hemisphere به چه معناست و Hemisphere یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hemisphere

نيم‌كره‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نيم‌كره‌, ترجمه نيم‌كره‌, کلمات شبیه نيم‌كره‌ , نيم‌ گوي‌ به لاتین , اقليم‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: