ترجمه Hemisphere در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نيم‌كره‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نيم‌ گوي‌ , در فارسی : اقليم‌.

Hemisphere به چه معناست و Hemisphere یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hemisphere

نيم‌كره‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نيم‌كره‌, ترجمه نيم‌كره‌, کلمات شبیه نيم‌كره‌ , نيم‌ گوي‌ به لاتین , اقليم‌. به لاتین
دانلود فایل ها