ترجمه Hemistich در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مصرع‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مصراع‌ , در فارسی : نيم‌ بيت‌ شعر , به فارسی : نيم‌ فرد شعر.

Hemistich به چه معناست و Hemistich یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hemistich

مصرع‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مصرع‌, ترجمه مصرع‌, کلمات شبیه مصرع‌ , مصراع‌ به لاتین , نيم‌ بيت‌ شعر به لاتین , نيم‌ فرد شعر. خارجی




دانلود فایل ها