ترجمه Hemolysis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ازاد شدن‌ هموگلوبين‌ از گويچه‌ سرخ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تحليل‌ گويچه‌هاي‌

Hemolysis به چه معناست و Hemolysis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hemolysis

ازاد شدن‌ هموگلوبين‌ از گويچه‌ سرخ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ازاد شدن‌ هموگلوبين‌ از گويچه‌ سرخ‌, ترجمه ازاد شدن‌ هموگلوبين‌ از گويچه‌ سرخ‌, کلمات شبیه ازاد شدن‌ هموگلوبين‌ از گويچه‌ سرخ‌ , تحليل‌ گويچه‌هاي‌ به لاتین
دانلود فایل ها