ترجمه Hemp در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌) بوته‌ شاهدانه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مزد گياه‌ , در فارسی : كنف‌ , به فارسی : بنگ‌ , سایر ترجمه ها : حشيش‌.

Hemp به چه معناست و Hemp یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hemp

(گ‌.ش‌) بوته‌ شاهدانه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌) بوته‌ شاهدانه‌, ترجمه (گ‌.ش‌) بوته‌ شاهدانه‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌) بوته‌ شاهدانه‌ , مزد گياه‌ به لاتین , كنف‌ به لاتین , بنگ‌ خارجی , حشيش‌. در زبان
دانلود فایل ها