ترجمه Hendecasyllabic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شعر يا نثر يازده‌ هجايي‌. می باشد

Hendecasyllabic به چه معناست و Hendecasyllabic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hendecasyllabic

شعر يا نثر يازده‌ هجايي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی شعر يا نثر يازده‌ هجايي‌., ترجمه شعر يا نثر يازده‌ هجايي‌., کلمات شبیه شعر يا نثر يازده‌ هجايي‌.
دانلود فایل ها