ترجمه Henotheist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای معتقد يا وابسته‌ به‌ توحيد نوبتي‌. می باشد

Henotheist به چه معناست و Henotheist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Henotheist

معتقد يا وابسته‌ به‌ توحيد نوبتي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی معتقد يا وابسته‌ به‌ توحيد نوبتي‌., ترجمه معتقد يا وابسته‌ به‌ توحيد نوبتي‌., کلمات شبیه معتقد يا وابسته‌ به‌ توحيد نوبتي‌.
دانلود فایل ها