ترجمه Herald در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چيزي‌ خبر دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اعلام‌كردن‌ , در فارسی : راهنمايي‌ كردن‌.

Herald به چه معناست و Herald یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Herald

چيزي‌ خبر دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چيزي‌ خبر دادن‌, ترجمه چيزي‌ خبر دادن‌, کلمات شبیه چيزي‌ خبر دادن‌ , اعلام‌كردن‌ به لاتین , راهنمايي‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها