ترجمه Herald در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جارچي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيشرو , در فارسی : جلودار , به فارسی : منادي‌ , سایر ترجمه ها : قاصد از امدن‌ ياوقوع‌

Herald به چه معناست و Herald یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Herald

جارچي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جارچي‌, ترجمه جارچي‌, کلمات شبیه جارچي‌ , پيشرو به لاتین , جلودار به لاتین , منادي‌ خارجی , قاصد در زبان , از امدن‌ ياوقوع‌انگلیسی
دانلود فایل ها