ترجمه Herbalist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فروشنده‌ گياهان‌ ط‌بي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (سابقا) گياه‌ شناس‌.

Herbalist به چه معناست و Herbalist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Herbalist

فروشنده‌ گياهان‌ ط‌بي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فروشنده‌ گياهان‌ ط‌بي‌, ترجمه فروشنده‌ گياهان‌ ط‌بي‌, کلمات شبیه فروشنده‌ گياهان‌ ط‌بي‌ , (سابقا) گياه‌ شناس‌. به لاتین
دانلود فایل ها