ترجمه Herbicidal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كشنده‌ گياهان‌. می باشد

Herbicidal به چه معناست و Herbicidal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Herbicidal

كشنده‌ گياهان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كشنده‌ گياهان‌., ترجمه كشنده‌ گياهان‌., کلمات شبیه كشنده‌ گياهان‌.
دانلود فایل ها