ترجمه Herblike در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گياه‌ مانند. می باشد

Herblike به چه معناست و Herblike یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Herblike

گياه‌ مانند. به خارجی , ریشه انگلیسی گياه‌ مانند., ترجمه گياه‌ مانند., کلمات شبیه گياه‌ مانند.
دانلود فایل ها