ترجمه Here در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بدينسو می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حاضر.

Here به چه معناست و Here یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Here

بدينسو به خارجی , ریشه انگلیسی بدينسو, ترجمه بدينسو, کلمات شبیه بدينسو , حاضر. به لاتین
دانلود فایل ها