ترجمه Hereinafter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بعد از اين‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : از اين‌ پس‌ , در فارسی : در سط‌ور بعد.

Hereinafter به چه معناست و Hereinafter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hereinafter

بعد از اين‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بعد از اين‌, ترجمه بعد از اين‌, کلمات شبیه بعد از اين‌ , از اين‌ پس‌ به لاتین , در سط‌ور بعد. به لاتین
دانلود فایل ها