ترجمه Hereunder در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای در زير می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : در ذيل‌ , در فارسی : ذيلا.

Hereunder به چه معناست و Hereunder یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hereunder

در زير به خارجی , ریشه انگلیسی در زير, ترجمه در زير, کلمات شبیه در زير , در ذيل‌ به لاتین , ذيلا. به لاتین
دانلود فایل ها