ترجمه Heritor در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ارث‌ بر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وارث‌.

Heritor به چه معناست و Heritor یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Heritor

ارث‌ بر به خارجی , ریشه انگلیسی ارث‌ بر, ترجمه ارث‌ بر, کلمات شبیه ارث‌ بر , وارث‌. به لاتین
دانلود فایل ها