ترجمه Herniate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) بادفتق‌ داشتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فتق‌ داشتن‌.

Herniate به چه معناست و Herniate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Herniate

(ط‌ب‌) بادفتق‌ داشتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) بادفتق‌ داشتن‌, ترجمه (ط‌ب‌) بادفتق‌ داشتن‌, کلمات شبیه (ط‌ب‌) بادفتق‌ داشتن‌ , فتق‌ داشتن‌. به لاتین
دانلود فایل ها