ترجمه Heroinism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اعتياد به‌ هروئين‌. می باشد

Heroinism به چه معناست و Heroinism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Heroinism

اعتياد به‌ هروئين‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اعتياد به‌ هروئين‌., ترجمه اعتياد به‌ هروئين‌., کلمات شبیه اعتياد به‌ هروئين‌.
دانلود فایل ها