ترجمه Heroism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گردي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قهرماني‌ , در فارسی : شجاعت‌.

Heroism به چه معناست و Heroism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Heroism

گردي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گردي‌, ترجمه گردي‌, کلمات شبیه گردي‌ , قهرماني‌ به لاتین , شجاعت‌. به لاتین
دانلود فایل ها