ترجمه Heroize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قهرمان‌ وپهلوان‌ شدن‌.

Heroize به چه معناست و Heroize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Heroize

كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌, ترجمه كردن‌, کلمات شبیه كردن‌ , قهرمان‌ وپهلوان‌ شدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها