ترجمه Hesitation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تامل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درنگ‌ , در فارسی : دودلي‌.

Hesitation به چه معناست و Hesitation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hesitation

تامل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تامل‌, ترجمه تامل‌, کلمات شبیه تامل‌ , درنگ‌ به لاتین , دودلي‌. به لاتین
دانلود فایل ها