ترجمه Hetero در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ديگري‌ يا ازنوع‌ مختلف‌. می باشد

Hetero به چه معناست و Hetero یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hetero

ديگري‌ يا ازنوع‌ مختلف‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ديگري‌ يا ازنوع‌ مختلف‌., ترجمه ديگري‌ يا ازنوع‌ مختلف‌., کلمات شبیه ديگري‌ يا ازنوع‌ مختلف‌.
دانلود فایل ها