ترجمه Heterogenesis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خلق‌ الساعه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : توليد وپيدايش‌ ناگهاني‌ , در فارسی : تناسل‌ ناهمجنس‌

Heterogenesis به چه معناست و Heterogenesis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Heterogenesis

خلق‌ الساعه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خلق‌ الساعه‌, ترجمه خلق‌ الساعه‌, کلمات شبیه خلق‌ الساعه‌ , توليد وپيدايش‌ ناگهاني‌ به لاتین , تناسل‌ ناهمجنس‌ به لاتین
دانلود فایل ها