ترجمه، معنی و ریشه کلمه Heteropetalous به فارسی

ترجمه Heteropetalous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) داراي‌ گلبرگ‌ هاي‌ غير همشكل‌. می باشد

Heteropetalous به چه معناست و Heteropetalous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Heteropetalous

(گ‌.ش‌.) داراي‌ گلبرگ‌ هاي‌ غير همشكل‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) داراي‌ گلبرگ‌ هاي‌ غير همشكل‌., ترجمه (گ‌.ش‌.) داراي‌ گلبرگ‌ هاي‌ غير همشكل‌., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) داراي‌ گلبرگ‌ هاي‌ غير همشكل‌.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *