ترجمه Heuristic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پي‌ برنده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كشف‌ كننده‌ , در فارسی : اكتشافي‌ , به فارسی : ابتكلاري‌ , سایر ترجمه ها : بحث‌

Heuristic به چه معناست و Heuristic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Heuristic

پي‌ برنده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پي‌ برنده‌, ترجمه پي‌ برنده‌, کلمات شبیه پي‌ برنده‌ , كشف‌ كننده‌ به لاتین , اكتشافي‌ به لاتین , ابتكلاري‌ خارجی , بحث‌ در زبان
دانلود فایل ها