ترجمه Hexahedron در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شش‌ وجهي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جسم‌ شش‌ سط‌حي‌.

Hexahedron به چه معناست و Hexahedron یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hexahedron

شش‌ وجهي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شش‌ وجهي‌, ترجمه شش‌ وجهي‌, کلمات شبیه شش‌ وجهي‌ , جسم‌ شش‌ سط‌حي‌. به لاتین
دانلود فایل ها