ترجمه Hexameter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شعر شش‌ وتدي‌ يا شش‌ وزني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : داراي‌ شش‌ وزن‌.

Hexameter به چه معناست و Hexameter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hexameter

شعر شش‌ وتدي‌ يا شش‌ وزني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شعر شش‌ وتدي‌ يا شش‌ وزني‌, ترجمه شعر شش‌ وتدي‌ يا شش‌ وزني‌, کلمات شبیه شعر شش‌ وتدي‌ يا شش‌ وزني‌ , داراي‌ شش‌ وزن‌. به لاتین
دانلود فایل ها