ترجمه Hexapod در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) شش‌ پايان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جانور شش‌ پا.

Hexapod به چه معناست و Hexapod یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hexapod

(ج‌.ش‌.) شش‌ پايان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) شش‌ پايان‌, ترجمه (ج‌.ش‌.) شش‌ پايان‌, کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) شش‌ پايان‌ , جانور شش‌ پا. به لاتین
دانلود فایل ها