ترجمه Hey Day در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ريعان‌ جواني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اوج‌ خوش‌ بختي‌.

Hey Day به چه معناست و Hey Day یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hey Day

ريعان‌ جواني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ريعان‌ جواني‌, ترجمه ريعان‌ جواني‌, کلمات شبیه ريعان‌ جواني‌ , اوج‌ خوش‌ بختي‌. به لاتین
دانلود فایل ها