ترجمه Hi در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بكار ميرود. می باشد

Hi به چه معناست و Hi یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hi

بكار ميرود. به خارجی , ریشه انگلیسی بكار ميرود., ترجمه بكار ميرود., کلمات شبیه بكار ميرود.
دانلود فایل ها