ترجمه Hi Fi در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (مخفف‌ كلمه‌ytiledif hgih) وسايل‌ ايجاد صدا می باشد

Hi Fi به چه معناست و Hi Fi یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hi Fi

(مخفف‌ كلمه‌ytiledif hgih) وسايل‌ ايجاد صدا به خارجی , ریشه انگلیسی (مخفف‌ كلمه‌ytiledif hgih) وسايل‌ ايجاد صدا, ترجمه (مخفف‌ كلمه‌ytiledif hgih) وسايل‌ ايجاد صدا, کلمات شبیه (مخفف‌ كلمه‌ytiledif hgih) وسايل‌ ايجاد صدا
دانلود فایل ها