ترجمه Hibernaculum در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جايگاه‌ زمستاني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گلخانه‌ گلهاي‌ زمستاني‌.

Hibernaculum به چه معناست و Hibernaculum یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hibernaculum

جايگاه‌ زمستاني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جايگاه‌ زمستاني‌, ترجمه جايگاه‌ زمستاني‌, کلمات شبیه جايگاه‌ زمستاني‌ , گلخانه‌ گلهاي‌ زمستاني‌. به لاتین
دانلود فایل ها