خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =25445 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('25445','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =25445 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hick به فارسی

ترجمه Hick در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ز.ع‌.- امر.) دهاتي‌ جاهل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : احمق‌ , در فارسی : نفهم‌.

Hick به چه معناست و Hick یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hick

(ز.ع‌.- امر.) دهاتي‌ جاهل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ز.ع‌.- امر.) دهاتي‌ جاهل‌, ترجمه (ز.ع‌.- امر.) دهاتي‌ جاهل‌, کلمات شبیه (ز.ع‌.- امر.) دهاتي‌ جاهل‌ , احمق‌ به لاتین , نفهم‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: