ترجمه Hick در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ز.ع‌.- امر.) دهاتي‌ جاهل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : احمق‌ , در فارسی : نفهم‌.

Hick به چه معناست و Hick یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hick

(ز.ع‌.- امر.) دهاتي‌ جاهل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ز.ع‌.- امر.) دهاتي‌ جاهل‌, ترجمه (ز.ع‌.- امر.) دهاتي‌ جاهل‌, کلمات شبیه (ز.ع‌.- امر.) دهاتي‌ جاهل‌ , احمق‌ به لاتین , نفهم‌. به لاتین
دانلود فایل ها