ترجمه Hickory در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) درخت‌ گردوي‌ امريكايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چوب‌ گردوي‌ امريكايي‌.

Hickory به چه معناست و Hickory یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hickory

(گ‌.ش‌.) درخت‌ گردوي‌ امريكايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) درخت‌ گردوي‌ امريكايي‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) درخت‌ گردوي‌ امريكايي‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) درخت‌ گردوي‌ امريكايي‌ , چوب‌ گردوي‌ امريكايي‌. به لاتین
دانلود فایل ها