ترجمه High Handed در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای امرانه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خودخواهانه‌ , در فارسی : مكارانه‌.

High Handed به چه معناست و High Handed یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به High Handed

امرانه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی امرانه‌, ترجمه امرانه‌, کلمات شبیه امرانه‌ , خودخواهانه‌ به لاتین , مكارانه‌. به لاتین
دانلود فایل ها