ترجمه High Priest در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كشيش‌ اعظ‌م‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كاهن‌ اعظ‌م‌.

High Priest به چه معناست و High Priest یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به High Priest

كشيش‌ اعظ‌م‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كشيش‌ اعظ‌م‌, ترجمه كشيش‌ اعظ‌م‌, کلمات شبیه كشيش‌ اعظ‌م‌ , كاهن‌ اعظ‌م‌. به لاتین
دانلود فایل ها