ترجمه High Spirited در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جسور می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : متكبر , در فارسی : داراي‌ روح‌ خودسري‌ وجسارت‌.

High Spirited به چه معناست و High Spirited یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به High Spirited

جسور به خارجی , ریشه انگلیسی جسور, ترجمه جسور, کلمات شبیه جسور , متكبر به لاتین , داراي‌ روح‌ خودسري‌ وجسارت‌. به لاتین
دانلود فایل ها