ترجمه High Test در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای امتحان‌ سختي‌ را گذرانده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : داراي‌ قوه‌ فراره‌ زياد (مثل‌

High Test به چه معناست و High Test یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به High Test

امتحان‌ سختي‌ را گذرانده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی امتحان‌ سختي‌ را گذرانده‌, ترجمه امتحان‌ سختي‌ را گذرانده‌, کلمات شبیه امتحان‌ سختي‌ را گذرانده‌ , داراي‌ قوه‌ فراره‌ زياد (مثل‌ به لاتین
دانلود فایل ها