ترجمه High Treason در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خيانت‌ بزرگ‌. می باشد

High Treason به چه معناست و High Treason یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به High Treason

خيانت‌ بزرگ‌. به خارجی , ریشه انگلیسی خيانت‌ بزرگ‌., ترجمه خيانت‌ بزرگ‌., کلمات شبیه خيانت‌ بزرگ‌.
دانلود فایل ها