ترجمه High Wrought در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پركار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : صنعتي‌ , در فارسی : با استادي‌ ساخته‌ شده‌ , به فارسی : شديد.

High Wrought به چه معناست و High Wrought یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به High Wrought

پركار به خارجی , ریشه انگلیسی پركار, ترجمه پركار, کلمات شبیه پركار , صنعتي‌ به لاتین , با استادي‌ ساخته‌ شده‌ به لاتین , شديد. خارجی
دانلود فایل ها