ترجمه Highball در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قط‌ار سريع‌ السير. می باشد

Highball به چه معناست و Highball یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Highball

قط‌ار سريع‌ السير. به خارجی , ریشه انگلیسی قط‌ار سريع‌ السير., ترجمه قط‌ار سريع‌ السير., کلمات شبیه قط‌ار سريع‌ السير.
دانلود فایل ها