ترجمه Highbred در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باتربيت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اصيل‌ , در فارسی : داراي‌ تربيت‌ يا نجابت‌ خانوادگي‌.

Highbred به چه معناست و Highbred یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Highbred

باتربيت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی باتربيت‌, ترجمه باتربيت‌, کلمات شبیه باتربيت‌ , اصيل‌ به لاتین , داراي‌ تربيت‌ يا نجابت‌ خانوادگي‌. به لاتین
دانلود فایل ها