ترجمه Highbrow در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عالم‌ ودانشمند می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : روشنفكر.

Highbrow به چه معناست و Highbrow یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Highbrow

عالم‌ ودانشمند به خارجی , ریشه انگلیسی عالم‌ ودانشمند, ترجمه عالم‌ ودانشمند, کلمات شبیه عالم‌ ودانشمند , روشنفكر. به لاتین
دانلود فایل ها