ترجمه Highlander در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اهل‌ كوهستان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پشت‌ كوهي‌.

Highlander به چه معناست و Highlander یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Highlander

اهل‌ كوهستان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اهل‌ كوهستان‌, ترجمه اهل‌ كوهستان‌, کلمات شبیه اهل‌ كوهستان‌ , پشت‌ كوهي‌. به لاتین
دانلود فایل ها