ترجمه Hijack در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (kcaj hgih)دزدي‌ هواپيما وساير وسائط‌ نقليه‌ می باشد

Hijack به چه معناست و Hijack یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hijack

(kcaj hgih)دزدي‌ هواپيما وساير وسائط‌ نقليه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (kcaj hgih)دزدي‌ هواپيما وساير وسائط‌ نقليه‌, ترجمه (kcaj hgih)دزدي‌ هواپيما وساير وسائط‌ نقليه‌, کلمات شبیه (kcaj hgih)دزدي‌ هواپيما وساير وسائط‌ نقليه‌
دانلود فایل ها