ترجمه Hillock در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تپه‌ كوچك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : برامدگي‌ در سط‌ح‌ صاف‌ , در فارسی : پشته‌ , به فارسی : گريوه‌ , سایر ترجمه ها : (نظ‌.)

Hillock به چه معناست و Hillock یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hillock

تپه‌ كوچك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تپه‌ كوچك‌, ترجمه تپه‌ كوچك‌, کلمات شبیه تپه‌ كوچك‌ , برامدگي‌ در سط‌ح‌ صاف‌ به لاتین , پشته‌ به لاتین , گريوه‌ خارجی , (نظ‌.) در زبان
دانلود فایل ها