ترجمه Hilum در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چيز خيلي‌ ريز وكوچك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيوندگاه‌ گياه‌ , در فارسی : محل‌ دخول‌ رگ‌ وپي‌

Hilum به چه معناست و Hilum یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hilum

چيز خيلي‌ ريز وكوچك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چيز خيلي‌ ريز وكوچك‌, ترجمه چيز خيلي‌ ريز وكوچك‌, کلمات شبیه چيز خيلي‌ ريز وكوچك‌ , پيوندگاه‌ گياه‌ به لاتین , محل‌ دخول‌ رگ‌ وپي‌ به لاتین
دانلود فایل ها