ترجمه Hindsight در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ادراك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درك‌ يا فهم‌ امري‌ كه‌ واقع‌ شده‌.

Hindsight به چه معناست و Hindsight یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hindsight

ادراك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ادراك‌, ترجمه ادراك‌, کلمات شبیه ادراك‌ , درك‌ يا فهم‌ امري‌ كه‌ واقع‌ شده‌. به لاتین
دانلود فایل ها