ترجمه Hinterland در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زمين‌ پشت‌ ساحل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مناط‌ق‌ داخلي‌ كشور.

Hinterland به چه معناست و Hinterland یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hinterland

زمين‌ پشت‌ ساحل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زمين‌ پشت‌ ساحل‌, ترجمه زمين‌ پشت‌ ساحل‌, کلمات شبیه زمين‌ پشت‌ ساحل‌ , مناط‌ق‌ داخلي‌ كشور. به لاتین
دانلود فایل ها